Ledenvoordelen

Prachtig zo’n lidmaatschap, maar wat krijg je er eigenlijk voor? Het lidmaatschap van Dibevo valt uiteen in twee onderdelen: het individuele lidmaatschap en collectieve belangenbehartiging.
Oog

INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP

Brandverzekering, glasverzekering, inboedelverzekering, autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering: allemaal uitgaven die je elke maand vanzelfsprekend doet. En waarom doe je dat? Heel eenvoudig: omdat je – als het misgaat – de gevolgen niet kunt dragen of te weinig kennis van zaken hebt om het op te lossen. Dat is ook precies hoe het lidmaatschap van Dibevo werkt. Het is natuurlijk geen verzekering in de gewone zin van het woord maar je verzekert jezelf wel van vakkundige bijstand op het moment dat je die nodig hebt.

Hulpvragen

Dat dat geen overbodige luxe is, blijkt wel uit het aantal hulpvragen dat Dibevo binnenkrijgt. Elk jaar krijgen we minimaal 350 serieuze hulpvragen binnen (in coronatijd verdubbelde dat aantal). Zo’n 20% daarvan zijn ‘zware gevallen’. Bij sommige vragen kwam zelfs het voortbestaan van het bedrijf in het geding.

Het kan daarbij om alles gaan wat een bedrijf of ondernemer raakt in de bedrijfsvoering. Denk aan hulpvragen over gemeentelijke kwesties, personeel, veterinaire zaken, douane afhandeling, klantvragen/geschillen, administratie (spookfacturen), keuringsinstanties, juridische vragen, contacten met de media, etikettering, wettelijke eisen bij samenstelling van producten, (im/export van) levende dieren, waterplanten en producten met een dierlijke oorsprong, milieukwesties (geluid, lozing) en vestigingskwesties.

Ledenvoordelen

Maar dat is nog niet alles. Als lid heb je recht op ongeveer 20 ledenvoordelen waarvan je er sowieso 3 gaat gebruiken. Elk lid ontvangt het Dibevo-Vakblad, de Dibevo-nieuwsbrief en heeft toegang tot besloten gedeelten van de Dibevo-website. De resterende ledenvoordelen staan klaar om op verzoek gebruikt en/of ingezet te worden. Het is aan jou zelf of je hiervan wil profiteren. Voor elke ledensectie zijn die voordelen net even wat anders, dus we delen ze in groepen op.

Ledenvoordelen ledensectie leveranciers

 • Standruimte huren op de Dibevo-Vakbeurs tegen kostprijs
 • Vertegenwoordigersabonnement Dibevo-Vakblad tegen een gereduceerd tarief
 • Adverteren in het Dibevo-Vakblad en online tegen ledentarief
 • Beschikking over Dibevo-adresbestanden voor mailings
 • Gebruik Dibevo-logo, leveringsvoorwaarden en vele andere handige documenten en voorbeeldmodellen
 • Vergroten van naamsbekendheid via ledennieuws op dibevo.nl en Dibevo-social mediakanalen
 • Gratis deelname kennis- en/of themabijeenkomsten
 • Deelname in marketing-trendrapport
 • Forse korting op de tarieven van de adviesbedrijven waarmee Dibevo een overeenkomst is aangegaan:
  • Dibevo-Risk (via Supergarant bedrijfs- en personele verzekeringen)
  • TDW Advies (no cure-no pay-subsidieservice)
  • Van Dorp Energie BV (besparing op energiekosten)
  • Dierenarts Stijn Peters (veterinair advies)
  • CROP Corporate Finance (bedrijfsovername)
  • Advocaten van Waerde (juridisch advies)

Ledenvoordelen ledensectie detaillisten

 • Gratis toegangskaarten voor de Dibevo-Vakbeurs en korting op toegangskaarten voor de Dibevo-University
 • Gratis deelname kennismiddagen en/of themabijeenkomsten voor de ondernemer en/of de medewerkers
 • Korting van 25% op Dierbaar certificering
 • Deelname in marketing-trendrapport
 • De beschikking over consumentenvoorwaarden die gekoppeld zijn aan de Dibevo Geschillencommissie Consumentenzaken
 • Gebruik Dibevo-logo, algemene voorwaarden en vele andere handige documenten, voorbeeldmodellen en voorbeeldbrieven
 • RI&E / Arboprofessionalisering (=wettelijk verplicht)
 • Vergroten van naamsbekendheid via ledennieuws op dibevo.nl en Dibevo- social mediakanalen
 • Vermelding op de consumentenwebsite Huisdierenspecialist.nl.
 • Uitdragen van expertstatus via een blog op de consumentenwebsite Huisdierenspecialist.nl
 • Forse korting op de tarieven van de adviesbedrijven waarmee Dibevo een overeenkomst is aangegaan:
  • Dibevo Risk (via SuperGarant bedrijfs- en personele verzekeringen)
  • TDW Advies (no cure-no pay-subsidieservice)
  • Van Dorp Energie BV (besparing op energiekosten)
  • Dierenarts Stijn Peters (veterinair advies)
  • CROP Corporate Finance (bedrijfsovername)
  • Lagere Huur (voor succesvolle huurprijsverlagingen)
  • Advocaten van Waerde (juridisch advies)

Ledenvoordelen ledensectie verzorgers

 • Gratis deelname kennismiddagen en/of themabijeenkomsten voor de ondernemer en/of de medewerkers
 • De beschikking over consumentenvoorwaarden die gekoppeld zijn aan de Dibevo Geschillencommissie Consumentenzaken
 • Gebruik Dibevo-logo, algemene voorwaarden en vele andere handige documenten, voorbeeldmodellen en voorbeeldbrieven.
 • RI&E / Arboprofessionalisering (=wettelijk verplicht)
 • Gratis toegangskaarten voor de Dibevo-Vakbeurs en korting op toegangskaarten voor de Dibevo-University
 • Deelname in marketing-trendrapport
 • Vergroten van naamsbekendheid via ledennieuws op dibevo.nl en Dibevo-social mediakanalen
 • Vermelding op de consumentenwebsite Huisdierenspecialist.nl
 • Uitdragen van expertstatus via een blog op de consumentenwebsite Huisdierenspecialist.nl
 • Forse korting op de tarieven van de adviesbedrijven waarmee Dibevo een overeenkomst is aangegaan:
  • Dibevo Risk (via Supergarant bedrijfs- en personele verzekeringen)
  • TDW Advies (no cure-no pay-subsidieservice)
  • Van Dorp Energie BV (besparing op energiekosten)
  • Dierenarts Stijn Peters (veterinair advies)
  • CROP Corporate Finance (bedrijfsovername)
  • Advocaten van Waerde (juridisch advies)

 

Konijnen

COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING

“Ik zou af en toe ondernemer willen zijn in de jaren 60”, hoorden we pas nog iemand verzuchten. Die eenvoud, of die gewoon terug kon keren.

Vaak is het pure nostalgie, dat verlangen naar vroeger, maar deze ondernemer had zeker een punt. De overheid wil al jaren de regeldruk voor ondernemers verminderen, maar veel levert dat tot nu toe niet op: er komen juist steeds meer regels bij. Bovendien worden een hoop regels niet in Den Haag bekokstoofd, maar in Brussel. Dat is op zich al lastig genoeg en helemaal als het om de huisdierenbranche gaat. Veel Europese regelgeving is opgesteld met producten in het achterhoofd: laptops, tandpasta, aardappelen, Japanse zoutjes, autobanden. Verzin het maar. Breng een Europese ambtenaar maar eens aan het verstand dat een dier geen product is.

Specialistische kennis

Binnen het Dibevo-team is veel specialistische kennis aanwezig over alle aspecten van de handel in en het houden van gezelschapsdieren. Daar doen zelfs de overheid, maar ook de media, regelmatig een beroep op. Daardoor heeft Dibevo een unieke positie in de sector. We onderhouden met grote regelmaat contacten met het ministerie van LNV, de Europese Unie en organisaties als de NVWA. Dibevo is daardoor in de positie om vanaf moment één op nieuwe regelgeving op het gebied van dier en daarvan afgeleide of ervoor bestemde producten, commentaar te leveren en daardoor bij te sturen zodat zij voor de sector niet verkeerd uitvallen.

Het gaat daarbij onder meer over:

 • de uitwerking van het Besluit houders van dieren;
 • de Positieflijst Gezelschapsdieren;
 • eisen waaraan producenten van diervoeding moeten voldoen;
 • eisen waar producten in de Dibevo-sector aan moeten voldoen;
 • nieuwe beleidsvoornemens; kwesties waar nog over wordt nagedacht en die misschien beleid worden;
 • uitwerking regels bij een landelijke uitbraak van dierziekten;
 • het na evaluatie van eerder ingestelde maatregelen bijstellen van de gevolgen hiervan.

De stem van de branche

Geen enkele branche kent zo veel bedreigingen en gevaren als de huisdierensector. Het aantal instanties waar Dibevo haar stem moet laten horen, en de frequentie waarmee dat gebeurt, is drastisch toegenomen. Om een voorbeeld te geven: tien jaar geleden kwam Dibevo één keer per jaar in Brussel om het standpunt van de dierenbranche te verdedigen en de regelgeving actief te beïnvloeden. Nu is dat bijna 25 keer per jaar! Alles opgeteld participeert Dibevo nu in 36 overleggen en instanties.

Mijn hemel: 36? Is dat nou allemaal nodig? Ja, en hard ook. Doen we dat niet, dan kunnen we geen tegendruk geven aan onzinnige regelgeving. We moeten in een vroeg stadium weten wat er speelt om te kunnen reageren op veranderingen die de toekomst van onze branche kunnen bedreigen.

Dibevo moet kortom de ogen permanent openhouden en dat kan alleen door deelname aan overleggen waar beleid wordt bepaald of beïnvloed. En geloof ons: we maken steeds een kritische afweging of participatie zin heeft voor onze leden of niet. Daarbij is één ding zeker, als wij met onze inspanningen geen evenwicht in de discussie brengen, kunt je er vergif op innemen dat mensen op den duur steeds minder diersoorten mogen houden. En we weten allemaal dat minder diersoorten leidt tot minder omzet.

Overzicht organisaties waarin Dibevo een stem heeft

In de volgende organisaties heeft Dibevo een zetel of een vertegenwoordiging.

 • MKB-Nederland
  Als brancheorganisatie is Dibevo lid van MKB-Nederland en heeft zitting in een aantal commissies. Hierin komen alle actualiteiten die het ondernemerschap kunnen beïnvloeden aan de orde met als oogmerk daarin sturend op te treden. Het gaat daarbij om:
  • Commissie Ondernemerschapsbeleid
   Fiscale wetgeving, vergunningen, duurzaamheid, franchising, onderwijs, zomer-wintertijd en privacywetgeving
  • Commissie arbeidsverhoudingen Branches
   Hier komen aan de orde: arbeidsmarkt en arbeidsrecht.
  • Platform Arbeidsvoorwaarden
   Overleg over de totstandkoming van Collectieve Arbeidsovereenkomsten (cao) van verschillende branches.
  • Commissie consumentenvraagstukken
   Consumentenrecht, zoals wettelijke garanties. Dit staat weer in relatie met de Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector.
  • Werkgroep consumentenkoop
   Lobby/campagnes. Garantiewetgeving in Europa.
  • Maatschappelijk Overleg VN-gehandicaptenverdrag
   Actieplan toegankelijkheid n.a.v. de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap.
  • MKB-NL innovatie-overleg
   Actuele op dat moment in de politiek spelende thema’s.
    
 • Nationale Winkelraad
  Hierbij zijn 28 brancheorganisaties aangesloten, goed voor circa 38.000 retailondernemers in Nederland. Ook de winkelambachten (trimmen) en de ambulante handel vallen onder de NWR. Hier worden de standpunten bepaald over thema’s als administratieve lastendruk, tegenstrijdige regels & vergunningenprocedures, innovatieve technologie, evaluatie van de WinkelTijdenWet, consumentenbeleid, de financiering van (door)starters en de fiscale consequenties van bedrijfsoverdrachten. Deze worden bij de overheid (ambtelijke organisatie) en bestuur (politiek) uitgedragen. Daarnaast wordt er vanuit de NWR namens de retailondernemers in Nederland gecommuniceerd met organisaties/stakeholders zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.
   
 • Voorzitters/Secretarissen/Directeuren-overleg
  Hierin wordt de leiding van alle bij MKB-NL aangesloten brancheorganisaties op de hoogte gebracht van de actualiteiten en daaraan gelinkte lopende dossiers. Het levert (informele) informatie op over de volle breedte van het werkgebied van het MKB in Nederland. Mede ook omdat deze bijeenkomsten regelmatig bezocht worden door kabinetsleden.
   
 • Visloodoverleg
  In verband met de impact op het milieu wil de overheid het gebruik van vislood bij hengelsport terugdringen en moeten alternatieven worden onderzocht. Hiertoe is door de overheid een overleg in het leven geroepen waarvan Dibevo het voorzitterschap bekleedt.
   
 • Biociden- en verdelgingsmiddelenoverleg
  De verkoop van biociden en verdelgingsmiddelen is bij de overheid een voortdurend aandachtspunt vanwege de relatie met de volksgezondheid. Omdat het middelen zijn die door onze leden verkocht worden, participeert Dibevo in dit overleg. De overheid wilde aanvankelijk dat dergelijke middelen alleen vanachter een balie verkocht mochten worden middels een kassacheck. Dibevo heeft er daarbij voor kunnen zorgen dat van onze sector geen grootschalige investeringen worden verwacht middels verbouwen van de winkel (ter vergelijking: de verkoop van sterke drank in supermarkten) of in de automatisering maar dat via deze weg de verkoop gewoon door kan blijven gaan.
   
 • AWVN Werkgeversoverleg
  De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland is voor Dibevo een geheel op het belang van de werkgever gerichte informatiebron ten behoeve van zich bij onze leden voordoende arbeidsrechtelijke kwesties.
   
 • Detailhandel Nederland
  Dibevo heeft zitting in de commissies vestigingszaken, sociale zaken, betalingsverkeer, digitalisering en Europa. Samen met andere branches beïnvloedt Dibevo regelgeving met oog op retail. Het gaat daarbij om gemeentelijke belastingen, parkeerproblematiek, huurovereenkomsten, servicekosten, leegstand, (lokaal) overheidsbeleid (bijvoorbeeld tegengaan ontwikkeling nieuwe outlet-centra in Nederland) en de Retailagenda. In de commissie Europa komen punten aan de orde over de nieuwe EU-wetgeving, specifiek voor de retail. Zoals de interne markt en de problematiek rond de platformeconomie, btw-problematiek en oneerlijke handelspraktijken.
   
 • Eurocommerce
  In Eurocommerce zijn de Europese detailhandel en groothandel verenigd. Eurocommerce is erop gericht om grote, maar vooral ook MKB-bedrijven toegang te verlenen tot de Europese markt, bijvoorbeeld door het tegengaan van oneerlijke handelsbarrières. Dit instituut brengt advies uit aan de Europese Commissie over onder andere de arbeidsmarkt, consumentenbescherming, de interne markt, logistiek, betalingssystemen en duurzame detailhandel.
   
 • SME United
  Small and Mediumsized Enterprises United is de koepel van Europese werkgeversverenigingen. SME United speelt een directe rol in al het EU-beleid dat gevolgen heeft voor het MKB. Het is zaak om de vertegenwoordiger van NL te voorzien van onze sectorinformatie om onze Nederlandse belangen goed te vertegenwoordigen.
   
 • EESC
  Het EESC brengt per jaar 160 à 190 adviezen en informatieve rapporten uit. 70% daarvan wordt geschreven op verzoek van de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het is van belang om de Nederlandse delegatie in dit instituut te voeden met informatie vanuit onze sector.
   
 • Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie
  Afgekort: PV EU. Bij deze ‘vooruitgeschoven’ post van de Nederlandse overheid werken experts van alle ministeries waarmee het onderhouden van contacten vanzelfsprekend van groot belang is. Doelstelling van de PV EU is om de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU) zo goed mogelijk te behartigen. De PV EU bewerkstelligt dit door te onderhandelen en lobbyen namens Nederland in de EU. Dit betekent dat de PV EU dagelijks in contact staat met vertegenwoordigers van andere lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement.
   
 • Groen onderwijs
  De term groen onderwijs lijkt verwarrend maar daaronder valt wettelijk het onderwijs zoals dat ten behoeve van onze sector wordt gegeven.
  • Sectorkamer VGG (Voedsel, Groen en Gastvrijheid). Beoordeelt de doelmatigheid van rijksgesubsidieerde opleidingen in relatie tot wat de ondernemer nodig heeft van zijn/haar medewerkers.
  • Overleg met AOC’s. Doelmatigheid private opleidingen.
  • Groene norm. Overleg over examenproducten van/voor groen VMBO en MBO.
  • Groenpact. Overleg over de toekomst en het imago van het groene onderwijs.
    
 • Dierenbeschermingoverleg
  Overleg met de Landelijke Dierenbescherming over actuele zaken rondom het huisdier.
   
 • Fairdog
  Dibevo is partner van Fairdog, een platform dat zich richt op betere gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van honden.
   
 • Commissie VEX
  Dit is een door het ministerie van Economische zaken ingestelde overlegcommissie ter bevordering van de export van dieren en daarvan afgeleide producten.
   
 • Federatie Nederlandse Diervoederketen
  Overleg over regels bij de productie van (huis)diervoeder met zowel de sector zelf als de overheid.
   
 • Overleg positieflijst
  Overleg met de overheid om te komen tot wetgeving die zowel de belangen van het dier als de houder (waaronder begrepen de handel) beschermt.
   
 • Overleg CITES
  Overleg met de overheid om te komen tot een voor de handel werkbare situatie rondom zogenoemde CITES-dieren.
   
 • Klankbordgroep Animal Health Law
  Overleg met de overheid om te komen tot vroegtijdige signalering van knelpunten in komende EU-regelgeving voor dierziekten.
   
 • Commissie van deskundigen Dierbaar-certificering
  Deze commissie bestaat zowel uit specialisten uit de wetenschap als uit de praktijk. Het doel is te komen tot zinvolle en haalbare kwaliteitsnormen voor de gezelschapsdierensector.
   
 • Raad voor Dierenaangelegenheden
  Onafhankelijke raad van 40 deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert over dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken.
   
 • Commissie Imsoc
  Overleg met de overheid om vroegtijdig knelpunten in komende EU-regelgeving op het gebeid van import tijdig te signaleren.
   
 • LNV-overleg
  Regelmatig overleg met het ministerie van LNV over lopende kwesties die niet aan de orde komen in de andere overleggen.
   
 • Overleg invasieve exoten
  Overleg met de overheid (ministerie en NVWA) over aanvullingen op de lijst van invasieve exoten.
   
 • European Pettrade Organization (EPO)
  Binnen deze koepel van Europese brancheorganisaties zoals Dibevo vindt overleg plaats over EU-regelgeving.
   
 • Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH)
  Binnen deze koepel van liefhebbersverenigingen wordt overlegd over kwesties die vanuit de Dibevo- sector de dierenhouder raken.
   
 • Agrarisch Import Platform (AIP)

In al deze bijeenkomsten neemt Dibevo actief het woord en brengt knelpunten en/of onderbouwde kwesties in bij de beleidsmakers. Het positieve gevolg van al deze contactmomenten is dat diezelfde beleidsmakers Dibevo en de huisdierenbranche in het algemeen, in acht nemen. Daardoor bereikt Dibevo vaak snel het beoogde resultaat. Bij dit alles horen uiteraard ook rechtstreekse contacten met Bewindspersonen, Kamerleden en Nederlandse Europarlementariërs.